ІРШАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
офіційний веб-сайт об'єднаної територіальної громади
12110, Україна, Житомирська область, Хорошівський район, смт.Іршанськ, вул. Гулія, 7

Тел.: 04145 4-42-21, факс: 04145 4-42-21, e-mail: irshansk_rada@ukr.net

Головна » Селищний голова » Повноваження

Повноваження

Повноваження  селищного голови

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування», селищний голова має такі повноваження:

1. забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2. організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3. підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4. вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5. вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради;

6. вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7. здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8. скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9. забезпечує підготовку на розгляд ради проектів программ соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10. призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11. скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12. забезпечує виконання рішень місцевого референдуму ради, її виконавчого комітету;

13. є розпорядником бюджетних, коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14. представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15. звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16. укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради;

17. веде особистий прийом громадян;

18. забезпечує на території міста додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

19. здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20. видає розпорядження у межах своїх повноважень;

Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.