ІРШАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
офіційний веб-сайт об'єднаної територіальної громади
12110, Україна, Житомирська область, Хорошівський район, смт.Іршанськ, вул. Гулія, 7

Тел.: 04145 4-42-21, факс: 04145 4-42-21, e-mail: irshansk_rada@ukr.net

Головна » Публічна інформація

Публічна інформація

Згідно  Закону України «Про доступ до публічної інформації» Іршанська селищна рада є розпорядником  інформації.
Публічна інформація – це відображена та задокументована будь – якими засобами  та  на будь-яких носіях інформація, що була отримана  або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» з метою забезпечення прозорості та відкритості селищної влади, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, виконавчий комітет Іршанської селищної ради надає публічну інформацію у відповідь на інформаційний запит.
Розпорядженням Іршанського селищного голови від 0000000000 року № 000 «Про заходи щодо запровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації» у виконавчих органах Іршанської селищної ради» визначено посадових осіб, відповідальних  по  міській раді  та  її виконавчих органах  за  забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації та затверджено  форму запиту на інформацію.
Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
Запит на інформацію повинен містити:
– ім’я, (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умови подання  запиту у письмовій формі.

 

Оформлення запиту на інформацію:
– телефонний номер 0(4145) 4-42-21 для прийняття запитів на інформацію, поданих в усній формі;
– номер факсу 0(4145) 4-42-21 для  прийняття запитів на інформацію, поданих факсом та надання на них відповідей;
– електронна адреса: irshansk_rada@ukr.net  для  прийняття запитів на інформацію, поданих в електронній формі, та надання на них відповідей;
– поштова адреса: 12110, Житомирська обл., Володарсько-Волинський р-н, смт.Іршанськ, вул.Гулія, буд.7.

Нормативно-правова база:
Закон України від 13.01.2011, № 2939-VI “Про доступ до публічної інформації”
Закон України від 02.10.1992, № 2657-XII “Про інформацію”
Указ Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”
Указ Президента України від 05.05.2011 № 548/2011 “Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України”
Форма запиту на інформацію:
Іршанському селищному голові
Раку А.Б.
12110, Житомирська обл., Володарсько-Волинський р-н, смт.Іршанськ, вул.Гулія, буд.7
тел. 0(4145) 4-42-21
e-mail: irshansk_rada@ukr.net
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові (найменування)
запитувача інформації, поштова адреса або
адреса електронної пошти, номер засобу зв’язку)
ЗАПИТ
на інформацію
Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені (повідомити мене)______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(вказується загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо).
«___»______________ 201__ року                  ______________________

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності:
Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.